Μητρώο Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας (ΜΕΦ)

ΜΕΦ Δημοσιότητα

Προβολή - αναζήτηση (με κριτήρια : περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα. δήμος, επωνυμία) εργαστηρίου καταχωρημένου στο ΜΕΦ

ΜΕΦ - Για εργαστηριούχους

Καταχώρηση εργαστηρίου στο ΜΕΦ
Διαχείριση εργαστηρίων
Έκδοση πινακίδας εργαστηρίου
Κωδικοί πληρωμής ΜΕΦ
Πληροφορίες - δικαιολογητικά

ΜΕΦ - Πληροφορίες

Το Μητρώο Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας (ΜΕΦ) λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του Αρθρου 120 του ν. 4600/2019 .

Σύμφωνα με αυτό, " Για την ίδρυση και τη νόμιμη λειτουργία εργαστηρίου φυσικοθεραπείας από φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι υποχρεωτική, εκτός από τη λήψη από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς της προβλεπόμενης άδειας/ βεβαίωσης ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, και η καταχώριση του εργαστηρίου στο Μητρώο Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας που τηρεί ο Π.Σ.Φ. "