Σκοποί του Συλλόγου

  • Η Θεσμική και Νομική Κατοχύρωση της Φυσικοθεραπείας.
  • Η Προάσπιση και Εξύψωση της Επιστημονικής Στάθμης των Μελών.
  • Η Συμβολή στη Προαγωγή της Υγείας και της Επιστήμης γενικά και σε συνεργασία με άλλους φορείς για τη γενικότερη Ανάπτυξη της Υγείας στη χώρα μας,
  • Η Προστασία των Κοινών Επιδιώξεων και Επαγγελματικών Συμφερόντων των Μελών,
  • Η Μελέτη ιδιαίτερα του θέματος της Ορθής Διάρθρωσης και του Αναγκαίου Επιπέδου της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με στόχο την Εξυπηρέτηση των Πραγματικών Αναγκών της Υγείας του τόπου,
  • Η Ανάπτυξη Πνεύματος Συνεργασίας και Αλληλεγγύης μεταξύ των Μελών και των άλλων Εργαζομένων,
  • Στο πλαίσιο της Μη Κερδοσκοπικής Δραστηριότητας του η Εκπαίδευση και η Κατάρτιση μέσα από την Οργάνωση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων,
  • Η πλήρης ταύτιση του Συλλόγου με τον Ελληνικό Λαό και τους ευρύτερους κοινούς σκοπούς της προάσπισης της Εθνικής Ανε­ξαρτησίας, των Δημοκρατικών Θεσμών, της Ειρήνης καθώς και την Εξύψωση του Βιοτικού και Πολιτιστικού Επιπέδου των Ελλήνων Πολιτών.

 

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών - Λεωφόρος Αλεξάνδρας 34, 1ος όροφος ΑΘΗΝΑ
Created by DiNet