Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Χαλκιδικής
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών

Τα γραφεία λειτουργούν Τρίτη 17:00 - 19:00 & Τετάρτη 10:00 - 12:00

Θεσσαλονίκη: Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη στον 1ο όροφο τκ 54644

ιστοσελίδα: www.physiothes.gr

e-mail: info@physiothes.gr

e-mail ομάδας ελευθεροεπαγγελματιών: teamfreelancers@physiothes.gr
 

Τηλ 2310870512