Φυσικοθεραπεία στην Ψυχική Υγεία
Επιστημονικό Τμήμα Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών

Φυσικοθεραπεία στην Ψυχική υγεία

Δεν νοείται υγεία χωρίς ψυχική υγεία.

Στους πολίτες, η ψυχική υγεία προσφέρει τη δυνατότητα να αναπτύξουν το πνευματικό και συναισθηματικό τους δυναμικό, να αποκτήσουν και να εκπληρώσουν το ρόλο τους στην κοινωνία, στο σχολείο και στην επαγγελματική τους ζωή.

Στις κοινωνίες, η καλή ψυχική υγεία των πολιτών συμβάλλει στην ευημερία, την αλληλεγγύη και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Αντίθετα, η κακή ψυχική υγεία συνεπάγεται ποικίλες δαπάνες, απώλειες και επιβαρύνσεις για τους πολίτες και τα κοινωνικά συστήματα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ) περιγράφει την ψυχική υγεία ως: «µια κατάσταση ευεξίας στην οποία το άτομο πραγματοποιεί τις δυνατότητές του/της, αντιμετωπίζει τα κανονικά άγχη της ζωής, μπορεί να εργαστεί παραγωγικά και γόνιμα, και είναι σε θέση να συνεισφέρει στην κοινότητά του/της».

Η κακή ψυχική υγεία συνεπάγεται προβλήματα υγείας, ένταση, μειωμένη λειτουργικότητα, που συνδέεται µε αγωνία, συμπτώματα και διαγνώσιμες ψυχικές διαταραχές.

Η ψυχική κατάσταση των ανθρώπων καθορίζεται από πολλαπλούς παράγοντες συμπεριλαμβανομένων των:

  • βιολογικών
  • ατομικών
  • οικογενειακών
  • κοινωνικών
  • οικονομικών
  • περιβαλλοντικών

Οι επιδημιολογικές μελέτες του Π.Ο.Υ έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που πάσχουν από προβλήματα ψυχικής υγείας έχουν συχνά και σωματικά συμπτώματα αλλά και το αντίστροφο, μακράς διαρκείας μυοσκελετικές διαταραχές ή τα όποια κινητικά προβλήματα επηρεάζουν ψυχικά εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο με αρνητικές συνέπειες για την ικανότητά τους να εργαστούν και την ποιότητα της ζωής (Π.Ο.Υ 2010).

Η συμβολή της φυσικοθεραπευτικής επιστήμης καθίσταται λοιπόν αναγκαία και για τους δυο από τους παραπάνω λόγους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο προσδόκιμο & στην ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών αλλά και στον εξορθολογισμό των οικονομικών της υγείας.

«Οι φυσικοθεραπευτές / τριες μέλη του Ν.Π.Δ.Δ «Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες, την εμπειρία και την υποστήριξη της Ελληνικής πολιτείας (άρθρο 4 και 6 του Νόμου 4461 / ΦΕΚ. 38, τ. Α / 28-3-2017)  για να βοηθήσουν & να διευκολύνουν ισότιμα με τους άλλους επαγγελματίες, που παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας, την προώθηση ενός ενεργού τρόπου ζωής με αποτέλεσμα την υγεία και την ευημερία των ατόμων με ψυχική ασθένεια»