• ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΛΩΝ ΠΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 2019-2020
  Δημοσιεύθηκε Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020
  Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

  Συνάδελφε,

  Η Δ.Ε. του Π.Τ. Αττικής του Π.Σ.Φ. σας εύχεται καλό και δημιουργικό το νέο έτος, με προσωπικές και κλαδικές επιτυχίες.

  Με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο μητρώο του Π.Σ.Φ,  οι οποίες αποφασίστηκαν από το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ προκειμένου να περιορίσουν την γραφειοκρατία και να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των μελών του Π.Σ.Φ.,  το κάθε μέλος έχει την δυνατότητα να εκτυπώνει την βεβαίωση μέλους και το γραμμάτιο είσπραξης.

  http://psf.org.gr/ Είσοδος μελών, είτε χρησιμοποιήστε τη σελίδα εισόδου: http://psf.org.gr/login

  Προκειμένου να εκδοθεί βεβαίωση μέλους του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με το Νόμο 3599/2007 (Αρ. 2 παρ.3), σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει :

  1. να μην υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες
  2. να  αποδεχθείτε και να υποβάλετε την υπεύθυνη δήλωση στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών  με την οποία επιβεβαιώνετε την ορθότητα των στοιχείων σας και ότι ουδεμία αλλαγή έχει περιέλθει όσον αφορά στην άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  3. να αποδεχθείτε ότι ενημερωθήκατε για την σχετική νομοθεσία που διέπει το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή προκειμένου να γνωρίζετε : τον κώδικα δεοντολογίας, τα προβλεπόμενα του Π.Δ 29/1987 περί ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, τα επαγγελματικά σας δικαιώματα κ.λ.π.

  Η υποβολή εκπρόθεσμης ή ανειλικρινούς δήλωσης αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα (παρ. 3, άρθρο 4, Ν. 3599/2007).

  Εφόσον γίνει η είσοδος στο μητρώο

  http://psf.org.gr/ Είσοδος μελών, είτε χρησιμοποιήστε τη σελίδα εισόδου: http://psf.org.gr/login

  υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής-ενημέρωσης ορισμένων στοιχείων στο μητρώο, συγκεκριμένα τα πεδία με κίτρινο φόντο, εκτός των περιπτώσεων όπου έχει τροποποιηθεί η κατηγορία της εργασίας σας π.χ. από ελεύθερος επαγγελματίας έχετε προσληφθεί σε κάποιο δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή από άνεργος έχετε γίνει ελεύθερος επαγγελματίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις (αδυναμία ενημέρωσης στοιχείων) θα πρέπει να ειδοποιήσετε τη γραμματεία του Περιφερειακού τμήματος για να γίνει η τροποποίηση στο μητρώο (email επικοινωνίας Π.Τ. Αττικής: ptattikis@psf.org.gr)

  • Όλα τα μέλη θα πρέπει να επικαιροποιήσουν το email τους σε περίπτωση που έχει αλλάξει και να ανεβάσουν ψηφιακή φωτογραφία με τις προδιαγραφές που αναφέρονται κατά την είσοδό σας στο μητρώο.
  • Οι εργαστηριούχοι συνάδελφοι πρέπει να ανεβάσουν σε μορφή PDF αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του εργαστηρίου τους. [Στην περιοχή μελών, στο δεξί τμήμα όπου υπάρχει το menu επιλογών  επιλογή «Αρχεία μέλους»]
  • Επίσης,  οι εργαστηριούχοι συνάδελφοι που είναι μέλη σε οποιασδήποτε μορφής, εταιρεία εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, μετά από το υπ. Αριθμ. 27 (03/02/14) έγγραφο του ΚΔΣ, πρέπει να ανεβάσουν σε μορφή PDF πρόσφατο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας που είναι σε ισχύ. [Στην περιοχή μελών, στο δεξί τμήμα όπου υπάρχει το menu επιλογών  επιλογή «Αρχεία μέλους»]

  Η πληρωμή σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 4 του Ν. 3599/2007 πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2019 και ανέρχεται στο ποσό των 60 € ανά έτος.

  Σύμφωνα με την παρ 2, του άρθρου 23, του Ν. 4272/2014, όσοι έχουν ενεργή κάρτα ανεργίας  και οι πολύτεκνοι, πληρώνουν συνδρομή 30€ και τα αντίστοιχα αντίγραφα των βεβαιώσεων αυτών πρέπει να αποσταλούν στο Π.Τ. Αττικής με email και σχετική αίτηση μέλους προκειμένου να ελεγχθούν από την Γ. Γραμματέα και τον Ταμία του Π.Τ. (email επικοινωνίας Π.Τ. Αττικής: ptattikis@psf.org.gr)

  Ο λογαριασμός του Π.Τ. Αττικής είναι: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, 118/480102-42, ενώ το IBAN είναι: GR6601101180000011848010242

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την τραπεζική κατάθεση ως αιτιολογία πρέπει να δηλώνονται όνομα και επώνυμο.

  Με το σύστημα πληρωμών της ΔΙΑΣ, μπορεί να  γίνεται η πληρωμή της συνδρομής σας με χρήση «κωδικών πληρωμής» από οποιαδήποτε τράπεζα (web banking).

  1. Η ηλεκτρονική ειδοποίηση πληρωμής, με τον κωδικό πληρωμής, αναρτάται στην καρτέλα του μητρώου σας και σας αποστέλλεται και με email
  2. Έχετε την δυνατότητα να πληρώνετε μέσω του συστήματος του ΔΙΑΣ από ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, χρησιμοποιώντας τον κωδικό πληρωμής.
  3. Tο ποσό συνδρομής θα πρέπει να αποδίδεται εξ ολοκλήρου και η προμήθεια επιβαρύνει τον καταθέτη.

  Με την  υπηρεσία αυτή, επιταχύνονται οι διαδικασίες ταυτοποίησης των πληρωμών των μελών, ελαχιστοποιούνται τα έξοδα μεταφοράς κεφαλαίου μεταξύ διαφορετικών πιστωτικών ιδρυμάτων (τραπεζών), ελαχιστοποιούνται τα σφάλματα στην διαδικασία πληρωμών, αποσυμφορούνται οι γραμματείες των Π.Τ. και της Κεντρικής Διοίκησης από ένα μεγάλο διοικητικό φόρτο εργασίας.

  Όσοι οφείλουν παλαιότερες συνδρομές και αδυνατούν να τις πληρώσουν εφάπαξ, μπορούν να κάνουν αίτηση ρύθμισης συνδρομών και να πληρώνουν κάθε έτος τις συνδρομές δύο ετών, του τρέχοντος και ενός παλαιότερου, μέχρι να εξοφλήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους (σχετική αίτηση είναι αναρτημένη στο site του Π.Σ.Φ.). Η παραπάνω διαδικασία θα γίνεται μετά από κατάθεση σχετικής αίτησης στη γραμματεία του Π.Σ.Φ.

  Για την έκδοση Βεβαίωσης Μέλους από το Π.Τ. Αττικής, θα πρέπει να υπάρχει πληρότητα στοιχείων μέλους δηλ. να έχουν επικαιροποιηθεί/ συμπληρωθεί όλα τα στοιχεία του μέλους στο αρχείο μελών, καθώς και να έχει εξοφληθεί η συνδρομή του τρέχοντος έτους και να μην υπάρχει καμιά εκκρεμότητα, εκτός αν έχει γίνει ρύθμιση συνδρομών. Η συνδρομή των μελών είναι το κύριο έσοδο του Π.Τ. και παρακαλούνται τα μέλη να τακτοποιήσουν εμπρόθεσμα τις εκκρεμότητές τους, ώστε να λάβουν έγκαιρα τις βεβαιώσεις και τις αποδείξεις πληρωμής. Την Ταυτότητα Μέλους του Π.Τ. μπορείτε να παραλαμβάνετε δια ζώσης, από τα γραφεία του Π.Σ.Φ. ή με αντικαταβολή (τα έξοδά της επιβαρύνουν τον αποδέκτη) μετά από αίτημά σας στο Π.Τ.

  Τηλέφωνα επικοινωνίας Γραμματείας Π.Τ. Αττικής:

   2108213905 – 2108213334

  (ώρες 10.00-15.00)

   

   

  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

   

  ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΤΟΥ Π.Τ. ΑΤΤΙΚΗΣ      Ο Πρόεδρος                                                     Η Γ. Γραμματέας

  Μπουρνουσούζης Ελευθέριος                                                                        Κέντρου Ευαγγελία

   

   

 • Πρόσφατα