• ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, Β΄ ΦΑΣΗ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π.Ε. 28 – ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗ Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2019-2020
  Δημοσιεύθηκε Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2019
  Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2019

   

  Προς:

  Γεώργο Κόσυβα,

  Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής

  Κοιν.:

  • Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Αττικής
  • Αυτοτελές Τμήματος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Υ.ΠΑ.Θ.

   

  ΘΕΜΑ: ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, Β΄ ΦΑΣΗ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π.Ε. 28 – ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗ Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2019-2020

   

  Αξιότιμε κ. Διευθυντά,

  Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Αττικής του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών», ενημερώθηκε για τις νέες κατανομές πιστώσεων για την πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), ανά πρόγραμμα και ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για τη Β΄ Φάση. Σύμφωνα με τις νέες πιστώσεις για τη Β΄ Φάση, στην Π.Δ.Ε. Αττικής οι κατανομές που εγκρίθηκαν και αφορούν και την ειδικότητα ΠΕ 28 Φυσικοθεραπευτών, ανέρχονται για το πρόγραμμα εξατομικευμένης στις 105 (Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.) και για τις υποστηρικτικές δομές στις 29 θέσεις.

  Ταυτόχρονα, μετά από αίτημα του Υπουργείου Παιδείας έχουν καταγραφεί από την Π.Δ.Ε. Αττικής τα κενά του κλάδου Π.Ε. 28 Φυσικοθεραπείας σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. για την τρέχουσα σχολική χρονιά, πολλά από τα οποία δεν έχουν καλυφθεί από τις μέχρι τώρα διατιθέμενες πιστώσεις (Α΄ Φάση). Μέχρι σήμερα, έχουν διατεθεί από την Π.Δ.Ε. Αττικής για προσλήψεις αναπληρωτών Π.Ε. 28, εικοσιέξι (26) πιστώσεις (ΣΜΕΑΕ & ΚΕΣΥ), με αποτέλεσμα να μένουν ακάλυπτα εικοσιεπτά  (27) λειτουργικά κενά από την παραπάνω ειδικότητα.

  Λαμβάνοντας υπόψη πως οι ανάγκες των παιδιών με κινητικά και λειτουργικά προβλήματα για φυσικοθεραπευτική υποστήριξη στα Σ.Μ.Ε.Α.Ε. δεν καλύπτονται επαρκώς από τις μέχρι σήμερα πιστώσεις και προσλήψεις αναπληρωτών Π.Ε. 28 κατά την Α΄ Φάση, σε σχέση και με τα κενά λειτουργικά κενά της ειδικότητας που δεν έχουν καλυφθεί από την Π.Δ.Ε. Αττικής, αιτούμαστε να φροντίσει η Π.Δ.Ε. να διατεθεί ικανός αριθμός πιστώσεων για θέσεις Π.Ε. 28, από τις συνολικές που έχει διαθέσει το Υπουργείο στη Περιφέρειά σας από τις νέες πιστώσεις (Β΄ Φάση), ώστε να καλυφθούν στο μέγιστο δυνατόν οι ελλείψεις σε φυσικοθεραπευτές.

  Αναμένουμε η πολιτική εσωτερικής κατανομής των θέσεων των Ε.Ε.Π. από τις πιστώσεις της Π.Δ.Ε. Αττικής, να λάβει σοβαρά υπόψη τις ανάγκες των μαθητών με κινητικά και λειτουργικά προβλήματα και να διαθέσει τον αναγκαίο αριθμό φυσικοθεραπευτών. Οι ανάγκες και της παρούσας σχολικής χρονιάς για Φυσικοθεραπευτές Π.Ε. 28 στην Π.Δ.Ε. Αττικής είναι αυξημένες, εφόσον οι μαθητές έχουν αυξηθεί, νέα σχολεία έχουν ιδρυθεί και μόνιμες προσλήψεις δεν έχουν γίνει.

  κ. Διευθυντά,

  Λαμβάνοντας υπόψη πως ανάμεσα στους σκοπούς του Π.Σ.Φ. είναι η σύνταξη εισηγήσεων επί φυσικοθεραπευτικών θεμάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες της Πολιτείας (άρθρο 2, ν. 3599/2007), καθώς και τις νέες πιστώσεις για Ε.Ε.Π., αιτούμαστε εγκαίρως όπως καλυφθούν εναπομείναντες ανάγκες και κενά για Π.Ε. 28 Φυσικοθεραπείας στη Π.Δ.Ε. Αττικής.  

  Πάγιο και διαρκές αίτημα του Συλλόγου παραμένουν οι μόνιμες προσλήψεις φυσικοθεραπευτών Π.Ε. 28, αναμένουμε να πραγματοποιηθούν με τις μόνιμες 4.500 προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, για μια ουσιαστική και ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας ειδικής εκπαίδευσης προς όφελος των μαθητών με κινητικά και λειτουργικά προβλήματα.

  Ταυτόχρονα, αιτούμαστε συνάντηση μαζί σας ώστε να ενημερώσουμε και δια ζώσης για τα επιχειρήματα των θέσεων μας και να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο συνεργασίας προς όφελος των μαθητών των δημόσιων δομών Ειδικής Αγωγής της Π.Δ.Ε. Αττικής.       

   

  Με εκτίμηση

   

  Για τη Δ.Ε. του Π.Τ. Αττικής

  Ο Πρόεδρος                                  Η Γ. Γραμματέας

  Μπουρνουσούζης Ελευθέριος     Κέντρου Ευαγγελία

   

 • Πρόσφατα