• ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΟΠΥΥ - ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
  Δημοσιεύθηκε Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2019
  Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2019
  Bookmark and Share

  «Αγαπητοί συνάδελφοι, συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, όπως γνωρίζετε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών συμμετέχει στο συντονιστικό όργανο των ιδιωτών παρόχων της ΠΦΥ και στα πλαίσια αυτά σας κοινοποιεί τις αποφάσεις της τελευταίας συνεδρίασης του συντονιστικού οργάνου, όπως κάτωθι:

  " 1. Σύνταξη και αποστολή κοινής επιστολής στο Υπουργείο Υγείας και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με την οποία και θα ζητείται ο μηδενισμός του claw back Α΄ εξαμήνου 2018, μέσω της ανάλογης αύξησης του προϋπολογισμού του 2018 για τους κωδικούς της ιδιωτικής Π.Φ.Υ. με ενίσχυση του από αδιάθετα κονδύλια από άλλους κωδικούς

  2. Αίτημα για συνάντηση με τα κοινοβουλευτικά πολιτικά κόμματα μέχρι τις βουλευτικές εκλογές, με στόχο να ξεκαθαρίσει η θέση τους για τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το 2019

  3. Αίτημα για άμεση συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, μικτού οργάνου, αποτελούμενου από εκπροσώπους ενώσεων ασθενών και εκπροσώπους των φορέων των παρόχων ιδιωτικής Π.Φ.Υ., με αίτημα την αύξηση του προϋπολογισμού για την υγεία

  4. Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου για τους ασθενείς και ασφαλισμένους, ώστε να ενημερωθούν για τα αιτήματα των παρόχων και την κινητοποίηση. Η διανομή του φυλλαδίου θα ξεκινήσει πριν την έναρξη της αποχής, ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα και θα συνεχίσει και σε όλη τη διάρκεια της αποχής και τέλος

  5. Την δημιουργία σχετικού ραδιοφωνικού spot και την διανομή του σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

  Επίσης, το συντονιστικό προτείνει την άρση της παροχής υπηρεσιών σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ από τη Δευτέρα 10/6/2019. Την Πέμπτη 13/6/2019 θα πραγματοποιηθεί εκ νέου συνάντηση της επιτροπής για αξιολόγηση της πορείας των κινητοποιήσεων."

  Οι υπόλοιποι φορείς, λόγω της ιδιαιτερότητας του ιατρικού επαγγέλματος, προτείνουν και την αποχή από την παροχή υπηρεσιών σε όλους τους ασθενείς (ΕΟΠΥΥ και ιδιώτες). Για να πραγματοποιηθεί από τον ΠΣΦ αυτή η κινητοποίηση, θα πρέπει να υπάρξει σχετική απόφαση, μετά από έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των ΠΤ. Παρακαλούμε μέχρι την Παρασκευή 7/6/2019 να αποσταλούν οι αποφάσεις προς το ΚΔΣ, προκειμένου να ληφθεί κεντρική απόφαση στη συνεδρίαση του ΚΔΣ 8 & 9 Ιουνίου 2019.

  Για την αιτιολόγηση αυτής της αναστολής έχει ζητηθεί σχετική γνωμοδότηση από τον νομικό σύμβουλο του ΠΣΦ, η οποία θα σας σταλεί άμεσα.

   Έτσι λοιπόν, καλούνται τα ΠΤ μέσω των Γενικών Συνελεύσεων τους, να αποφασίσουν τη στάση του ΠΣΦ. Μετά την από 3/6/2019 ανωτέρω επιστολή του ΚΔΣ και για τους προαναφερθέντες λόγους η Διοικούσα Επιτροπή του ΠΤ. Αττικής προσκαλεί τους τα μέλη της σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ  7 Ιουνίου 2019 και ώρα 20.00, στο Ξενοδοχείο Τιτάνια, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα.

  Σας επισημαίνουμε ότι η παρουσία σας είναι επιβεβλημένη.

     Για τη Δ.Ε. του Π.Τ. Αττικής

    Ο Πρόεδρος                                              Η Γ. Γραμματέας

   Μπουρνουσούζης Ελευθέριος                 Κέντρου Ευαγγελία

 • Πρόσφατα