• ΑΠΕΡΓΙΑ!!! ΚΛΕΙΝΟΥΝ τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας προειδοποιητικά την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 και κυλιόμενα κάθε Πέμπτη.
  Δημοσιεύθηκε Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2023
  Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2023

  ΑΠΕΡΓΙΑ

  ΚΛΕΙΝΟΥΝ τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας προειδοποιητικά την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 και κυλιόμενα κάθε Πέμπτη.

  10 ΧΡΟΝΙΑ ΛΗΣΤΡΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ REBATE ΚΑΙ CLAW BACK ΧΡΕΩΣΑΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 230 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ……….

   

  Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ομόφωνα αποφάσισε την έναρξη κινητοποιήσεων, λόγω της ολοένα επιδεινούμενης κατάστασης με τον ΕΟΠΥΥ.

  Με έναρξη της Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 και κυλιόμενα τις επόμενες εβδομάδες κάθε Πέμπτη, τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας θα παραμένουν κλειστά, διεκδικώντας βιώσιμη σχέση με τον ΕΟΠΥΥ.

  Είναι γνωστό ότι το 2013, λόγω των έκτακτων οικονομικών συνθηκών που αντιμετώπιζε η χώρα, επιβλήθηκαν μέτρα περιορισμού των δαπανών υγείας με την εφαρμογή κλειστών προϋπολογισμών για κάθε κατηγορία δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, όχι όμως σταματώντας την παροχή όταν συμπληρώνονταν το όριο, αλλά τιμωρώντας το συμβεβλημένο πάροχο και αφαιρώντας από την συμφωνημένη αμοιβή του γιατί παρείχε υπηρεσίες.

  Τα μέτρα που επιβλήθηκαν προκειμένου να μην υπερβαίνουν οι δαπάνες, τα επιτρεπόμενα όρια, ήταν η εφαρμογή μέτρων επιστροφής rebate και claw back.

  • Το μέτρο του rebate αφορά την εφαρμογή έκπτωσης όγκου, βάσει του οποίου επιβάλλεται υποχρεωτικά κλιμακωτή έκπτωση πριν την έκδοση του σχετικού τιμολογίου που εκδίδει ο πάροχος  και με αυτό τον τρόπο, κάθε χρόνο αφαιρούνται από τα δεδουλευμένα 10.000.000 ευρώ.
  • Το μέτρο του claw back αφορά την οριζόντια εφαρμογή έκπτωσης, σε όλους τους παρόχους,, αφού έχει εφαρμοστεί πρώτα το rebate, ανάλογα με την εκατοστιαία απόκλιση της δαπάνης από την ετήσια επιτρεπόμενη.

  Η επιτρεπόμενη δαπάνη για τις υπηρεσίες φυσικοθεραπείας-εργαστήρια φυσικοθεραπείας, ανέρχεται στα 73.995.000 ευρώ.

  Το 2022 η δαπάνη φυσικοθεραπείας ανήλθε στα 87.237.000 ευρώ με υπέρβαση 13.237.000 ευρώ.

   Η συγκεκριμένη δαπάνη προκύπτει μετά την εφαρμογή του rebate, το οποίο στο σύνολο του έτους ανέρχεται στα 10.000.000 ευρώ.

  Άρα η πραγματική ανάγκη για φυσικοθεραπεία στον Ελληνικό πληθυσμό, στο σύνολο του έτους είναι 97.000.000 ευρώ, αλλά με επιτρεπόμενη δαπάνη 73.995.000 ευρώ.

  Δηλαδή στο σύνολο του έτους, 23.000.000 ευρώ υπολείπονται για να καλυφθεί η πραγματική ετήσια ανάγκη για φυσικοθεραπεία και αυτό το ποσό εισπράττεται ως επιστροφή (rebate ή claw back) από τους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές.

  Τα δέκα μαύρα χρόνια που βιώνουν οι φυσικοθεραπευτές παρέχοντας υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και βιώνοντας τα ληστρικά μέτρα του rebate και του claw back έχουν στερηθεί, έχουν δηλαδή επιστρέψει, από τις αμοιβές τους, που προβλέπονται βάσει των υπογεγραμμένων συμφωνιών μεταξύ ΕΟΠΥΥ-ΠΣΦ, πάνω από 230.000.000 ευρώ.

  Η μη καταβολή δεδουλευμένων στον εργαζόμενο, αποτελεί ποινικό αδίκημα, όταν όμως επιβάλλεται από τον Εργοδότη-Κράτος αναγκαστικά, καλυπτόμενη από τον μανδύα των έκτακτων δημοσιονομικών συνθηκών, νομιμοποιείται και καταστρέφει ολοκληρωτικά τον μικρομεσαίο φυσικοθεραπευτή.

  Επιπρόσθετα, όπως είναι γνωστό τα τελευταία δυο χρόνια οι δαπάνες ενέργειας, θέρμανσης και μισθοδοσίας αυξήθηκαν κατακόρυφα και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας σύμφωνα με το Π.Δ 29/87 λειτουργούν σε χώρους άνω των 70 τ.μ και αυτό συνεπάγεται ακόμη πιο αυξημένες δαπάνες λειτουργίας.

  Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών εκτός από το αίτημα της αύξησης του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, πρότεινε σε κάθε συναρμόδιο Υπουργό, τα τελευταία τρία χρόνια διάφορα μέτρα, που εφαρμόζονται επιλεκτικά για άλλους παρόχους,.

  1. Ανέκπτωτη αποζημίωση των περιστατικών post covid, όπως συμβαίνει σε άλλες παροχές του ΕΟΠΥΥ, καθώς υπάρχει σχετική απόφαση του ΚΕΣΥ-ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΞΗ
  2. Συμψηφισμό του claw back με δαπάνες έρευνας, ανάπτυξης και επενδυτικών σχεδίων για τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας, καθώς υπάρχει σχετική Νομοθεσία και εφαρμόζεται για τις φαρμακευτικές εταιρείες-ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΞΗ
  3. Ενίσχυση του προϋπολογισμού, λόγω της αδυναμίας εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων για φυσικοθεραπείες από τις περισσότερες Δημόσιες Δομές Υγείας, λόγω αναστολής της λειτουργίας τους και εφαρμόστηκε πρόσφατα για τα διαγνωστικά ενισχύοντας τα, με 30.000.000 ευρώ για το 2022-ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΞΗ

  Παράλληλα πρότεινε τα τελευταία χρόνια μέτρα διαφάνειας, εφαρμογής ελέγχων και περιορισμού των στρεβλώσεων:

  1. Εφαρμογή ταυτοποίησης της παρουσίας του ασφαλισμένου με καθολική εφαρμογή OTP (One Time Password), με παράλληλη εφαρμογή αυστηρών ποινών σε πάροχο και ασφαλισμένο-ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΞΗ
  2. Εφαρμογή δυναμικότητας, βάσει των εργαζομένων φυσικοθεραπευτών στα εργαστήρια φυσικοθεραπείας-ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΞΗ
  3.  Εφαρμογή ανέκπτωτου ποσού στο claw back (μαξιλαράκι)-ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΞΗ.
  4. Εφαρμογή στοχευμένων ελέγχων βάσει του ύψους της μηνιαίας δαπάνης και των εργαζόμενων φυσικοθεραπευτών-ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΞΗ

  Σήμερα, όμως που τα δεδομένα έχουν αλλάξει, σύμφωνα με τις δηλώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, με αφορμή την άρση της εποπτείας την 20η Αυγούστου 2022, «…κλείνει έναν δωδεκαετή κύκλο που έφερε πόνο στους πολίτες, καθήλωση στην οικονομία και διχασμό στην κοινωνία», ενώ ταυτόχρονα «σηματοδοτεί το τέλος των Μνημονίων και όσων επιβλήθηκαν στο όνομά τους: δυσβάσταχτοι φόροι και περικοπές μισθών και συντάξεων».

  ΖΗΤΑΜΕ:

  • Χρηματοδότηση της Υγείας και αύξηση της δαπάνης φυσικοθεραπείας σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες.
  • Την άρση των μέτρων που επιβλήθηκαν στο όνομα των μνημονίων.
  • Να σταματήσει το Κράτος να κλέβει τον ιδρώτα μας!
  • Κάθε φυσικοθεραπεία που εκτελείται, να καταβάλλεται εξολοκλήρου στον φυσικοθεραπευτή!

   

  ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

  ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ


  https://www.psf.org.gr/psf-news-7978.htm

 • Πρόσφατα
  Δευτέρα, 04 Μαρ 2024 Σεμινάριο Α Βοηθειών
  Δευτέρα, 16 Οκτ 2023 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  Τετάρτη, 14 Ιουν 2023 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  Σάββατο, 04 Μαρ 2023 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
  Τρίτη, 21 Φεβ 2023 ΑΠΕΡΓΙΑ 24-02-2023