ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ Ο.Α.Ε.Ε.
Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013
Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013
Bookmark and Share

Συνάδελφοι, 

Σήμερα 18/04/2013, ο υπεύθυνος Οικονομικού της Περιφερειακής Δ/νσης  Ο.Α.Ε.Ε. μας ενημέρωσε για τα εξής:  

 α) τα μέλη, στα οποία ο Ο.Α.Ε.Ε. οφείλει χρήματα και έχουν εκδώσει αποδείξεις, αντίστοιχα, με ημερομηνία οικονομικού έτους 2011, πρέπει άμεσα (μέχρι 30/04)  να επιδώσουν στην οικονομική υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Ε. στην Πάτρα (Κορίνθου 175, 26223) την υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται την έκπτωση 10% και ότι άλλο αυτή αναφέρει, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

Η υπεύθυνη δήλωση θα απευθύνεται στον Ο.Α.Ε.Ε. (για λογαριασμό ΕΟΠΥΥ). 

 Την υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να την βρείτε εδώ: http://www.eopyy.gov.gr/Έγγραφα%20ΕΟΠΥΥ/Νέα%20-%20Ανακοινώσεις%20-%20Δελτία%20Τύπου/ΥΠΕΥΘΥΝΗ%20ΔΗΛΩΣΗ%20ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ%20ΜΕ%20ΕΚΠΤΩΣΗ.pdf  

β) μετά από αυτό, κάθε μέλος θα ειδοποιηθεί για το εκκαθαρισθέν ποσό κάθε απόδειξης, ξεχωριστά και αντίστοιχα θα εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, στο οποίο θα αναγράφεται η αρχική ΑΠΥ, το ποσοστό (10%) της έκπτωσης και μόνο το ποσό της έκπτωσης.                  

 Παράδειγμα: ΑΠΥ 98/2-10-2011, ΈΚΠΤΩΣΗ 10%, Ποσό: 100 ευρώ (αν η αρχική ΑΠΥ ήταν 1000 ΕΥΡΏ).

 Το πιστωτικό τιμολόγιο θα εκδίδεται με τα εξής στοιχεία:

Προς:   Ο.Α.Ε.Ε. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΟΠΥΥ)

           Α.Φ.Μ. 998554158, ΔΟΥ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ 

            ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, ΑΘΗΝΑ  

 γ) στη συνέχεια, θα πρέπει να επιδώσετε στον Ο.Α.Ε.Ε. στην Πάτρα, (Κορίνθου 175, 26223) το πιστωτικό τιμολόγιο και ανάλογα με το ποσό, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

 Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση. Για ότι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

 Η Πρόεδρος                                                                Ο Γ. Γραμματέας                 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ                               ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών - Λεωφόρος Αλεξάνδρας 34, 1ος όροφος ΑΘΗΝΑ
Created by DiNet